Cầu thang kính chân lửng – MH1401

Cầu thang kính trụ lửng kẹp đôi 10-40, inox 304 bắt trên mặt bậc cầu thang, kính 10 ly cường lực tôi nhiệt an toàn, hệ tay vịn gỗ lim Nam phi bắt lửng cạnh kính và thấp hơn kính.