Cầu thang kính – HMG1200

Sử dụng loại chân trụ hai má gỗ lim Nam Phi hình quả trám, má gỗ dày 15mm, bắt kính, hệ tay vịn gỗ lim Nam Phi phi 70mm, Trụ cái lim vuông than 16 đi đồng nhất với hệ thống tay vịn và chân trụ