Cầu thang kính – MH1040

cẦU THANG KÍNH 10 ly cường lực chân trụ inoc hộp bản 10-40, chân tụ cao 85cm, tay vịn gỗ lim Nam Phi phi 70mm, trụ cái gỗ Lim vuông than 16 đặc