Cầu thang kính – MH1600

Trụ inox hộp bản 10-60 to bản với tay gỗ lim đường kính phi 75mm, phù hợp với loại cầu thang hiện đại