Cầu thang kính – MH 2050

 

Cầu thang chân trui chế hộp25x50, thiết kế cho công trình nhà THẾ GIỚI DI ĐỘNG quảng ninh